FANDOM


Ppd-penampang-final 2

Senarai sekolah yang berada dalam kawalan Pejabat Pelajaran Daerah Penampang.


Pejabat Pelajaran Daerah Penampang

Peti Surat 147,

89507 Penampang Sabah

No.Tel : 088 - 725476

No.Fax : 088 - 724177

emel: ppd.penampang@moe.gov.my

MISI

Pejabat Pelajaran Daerah Penampang menjadi Pejabat Pelajaran Daerah antara 3 terbaik di Negeri Sabah menjelang 2012.

VISI

Memaju dan membangunkan modal insan untuk mencapai kecemerlangan yang seimbang dari segi akademik dan sahsiah melalui penggemblengan sumber secara optimum dan terurus.
1

PPD PENAMPANG

XEA4127

SMK DATUK PETER MOJUNTIN

2

PPD PENAMPANG

XEA4128

SMK BAHANG

3

PPD PENAMPANG

XEA4129

SMK TANSAU

4

PPD PENAMPANG

XEA4130

SMK LIMBANAK

5

PPD PENAMPANG

XEE4110

SMK PUTATAN

6

PPD PENAMPANG

XFE4117

SMK ST MICHAEL

1

PPD PENAMPANG

XBA4101

SK BABAGON

2

PPD PENAMPANG

XBA4102

SK BUAYAN

3

PPD PENAMPANG

XBA4103

SK BUIT HILL

4

PPD PENAMPANG

XBA4105

SK KIPOVO

5

PPD PENAMPANG

XBA4106

SK KEM LOK KAWI

6

PPD PENAMPANG

XBA4107

SK LONGKOGUNGON

7

PPD PENAMPANG

XBA4108

SK MOYOG

8

PPD PENAMPANG

XBA4109

SK TANSAU

9

PPD PENAMPANG

XBA4111

SK PETAGAS

10

PPD PENAMPANG

XBA4112

SK PUTATON INOBONG

11

PPD PENAMPANG

XBA4113

SK PUUN TUNOH

12

PPD PENAMPANG

XBA4120

SK SUGUD

13

PPD PENAMPANG

XBA4121

SK TERIAN

14

PPD PENAMPANG

XBA4122

SK TOMBOVO

15

PPD PENAMPANG

XBA4125

SK TAMPASAK TOGUDON

16

PPD PENAMPANG

XBA4126

SK PEKAN PUTATAN

17

PPD PENAMPANG

XBA4128

SK BAHANG

18

PPD PENAMPANG

XBA4129

SK KIBABAIG

19

PPD PENAMPANG

XBA4130

SK KG CONTOH

20

PPD PENAMPANG

XBA4131

SK PENAMPANG

21

PPD PENAMPANG

XCA4114

SK ST ALOYSIUS LIMBANAK

22

PPD PENAMPANG

XCA4115

SK ST ANTHONY

23

PPD PENAMPANG

XCA4116

SK ST JOSEPH

24

PPD PENAMPANG

XCA4118

SK ST PAUL KOLOPIS

25

PPD PENAMPANG

XCA4119

SK ST THERESA INOBONG

26

PPD PENAMPANG

XBC4002

SK(C) ANGLO-CHINESE

27

PPD PENAMPANG

XCC4104

SJK(C) HWA SHIONG

28

PPD PENAMPANG

XCC4124

SJK(C) YUE MIN